मुख्यपृष्   |   इतिहास   |    भुगोल   |   विभाग    |    जिल्हा प्रशासन   |  जिल्हा दृष्टिक्षेपात   |   छायाचित्र संग्रह   |   संपर्क 

 

 

 

 

  जलयुक्त शिवार अभियान
 

1. गोषवारा पहानेसाठी तालुक्याच्या नावावर क्लिक करा.

2. गावांच्या विस्तृत माहितीसाठी गावाच्या संख्येवर क्लिक करा.

 
सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र 2019
जलयुक्त शिवार अभियान
अ.क्र.
तालुक्याचे नाव
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हयात निवडलेल्या गावांची संख्या
1
2
3
शिंदखेडा
4
एकुण -
129
 

 

 

 

 

 

 

 

   

This web site is best viewed at 1028 x 768