Collector Office

" स्त्री शक्ती देशाची , ताकद लोकशाहीची - महिलांनो पुढे या, मतदार यादीत नाव नोंदवा ...महिला मतदार नोंदणीसाठी आजच संपर्क साधा - तहसिल कार्यालय - धुळे,साक्री,शिंदखेडा आणि शिरपूर.

मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रे संपर्क

Indian Government Website

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार N3
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 पुरवठा विभाग - नियतन N3
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१७
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
Yahsharth
सूचना फलक

महिला मतदार नोंदणी जाहिरात व्हिडीओ N3

तालुका वनहक्क व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात N3

जाहिरात - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , धुळे , करार पद्धतीने पद भरती.N3

होमगार्ड नोंदणी २०१८ जाहिरात.N3

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी अंतिम जेष्ठता सूची N3

तलाठी सझा पुनर्रचना - नवीन तलाठी सझांची व महसुल मंडळ निर्मिती करणेबाबत अंतिम अधिसुचना N3

आपले सरकार सेवा केंद्रे

ई-निविदा -धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खानपट्ट्याचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुक .

लघुटंकलेखक,वाहन चालक व शिपाई संवर्ग - दि.०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची N3

लिपिक संवर्गातून अव्वल कारकुन संवर्गात पदोन्नती साठी प्रारूप जेष्ठता सुची N3

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी / अव्वल कारकुन संवर्गात पदोन्नती साठी प्रारूप जेष्ठता सुची

तलाठी-०१/०१/९५ ते ०१/०१/२०१७ ची अंतिम जेष्टता सुची

लिपिक यांची दि.०१/०१/९४ ते ०१/०१/१७ ची अंतिम जेष्टता सुची

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ मुळ व पुरवणी मतदार यादी

लिपिक,टंकलेखक,लघुटंकलेखक,वाहन चालक,शिपाई संवर्गातील दि.०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची

प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk in Interview)- तात्पुरत्या स्वरुपात सहयोगी प्राध्यापक / वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk in Interview) तात्पुरत्या स्वरुपात प्रबंधक/आवासी/निवासी अधिकारी ...इ. पद भरती

तलाठी सझा पुनर्रचना - नवीन तलाठी सझांची व महसुल मंडळ निर्मिती करणेबाबत अधिसुचना

मतदार नोंदणी विषयी मार्गदर्शक व्हिडीओ-१ , व्हिडीओ-२ , व्हिडीओ-३

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

आपत्ती व्यवस्थापन - ई-निविदा प्रक्रियेतील लिफाफा क्र. २ उघडणेची सूचना

नवीन साझांची प्रारूप अधिसुचना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा - २०१७-१८

ई व्ही एम बाबत माहिती (Video)

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

 

Maharashtra Governmnet Website

संकेतस्थळात शोधा

AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१७
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker